• BIP
  • Dojazd
  • Kontakt
baner
baner
baner
  • Dział Administracyjny
  • Dział Ekonomii
  • Dział Kadr
  • Dział Księgowości
  • Dział Metodyki
  • Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
  • Dział Systemów
  • Dział Teleinformatyki

Integrowana ochrona warzyw gruntowych

   W Centrali Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, 25 lutego br. odbyło się szkolenie z zakresu integrowanych metod ochrony warzyw gruntowych. Szkolenie otworzyła oraz serdecznie przywitała wykładowców i licznie zgromadzonych gości Małgorzata Gabryelczak, I zastępca dyrektora ŁODR. W spotkaniu uczestniczyła również Beata Wszołek, II zastępca dyrektora ŁODR.
 
      Wykład prof. dr. hab. Józefa Robaka z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach nt.: AKTUALNE PROBLEMY I PERSPEKTYWY OCHRONY WARZYW GRUNTOWYCH W ŚWIETLE INTEGROWANEJ OCHRONY i w tym roku cieszył się dużym zainteresowaniem. W gronie słuchaczy byli: ogrodnicy z powiatów: kutnowskiego, łęczyckiego i zgierskiego, pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi, pracownicy Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Lućmierzu oraz doradcy rolni.
 
    Należy przypomnieć, iż integrowana ochrona roślin w Polsce od 1 stycznia 2014 r. funkcjonuje jako obowiązek dla profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 8 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin opartym na dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE).
 
    W wystąpieniach prelegentów zwrócono uwagę na najważniejsze aspekty integrowanej ochrony warzyw polowych przed agrofagami, tj. chwastami, sprawcami chorób oraz szkodnikami.
 
Podkreślono, jak ważnymi narzędziami, wykorzystywanymi w integrowanej ochronie roślin są:
- metodyki integrowanej ochrony roślin poszczególnych upraw, dostępne na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Produkcja-roslinna/Ochr...)
- progi ekonomicznej szkodliwości patogenów
- systemy wspomagania decyzji w ochronie roślin.
 
    Po głównym wykładzie profesora Robaka w drugiej części szkolenia swoją najnowszą ofertę zaprezentowały firmy branżowe. Nasiona i materiał nasadzeniowy Krakowskiej Hodowli i Nasiennictwa Ogrodniczego POLAN przedstawił mgr inż. Dariusz Kacprzak. O prawidłowym nawożeniu warzyw gruntowych, jako ważnym elemencie integrowanej ochrony i produkcji mówiła mgr inż. Agnieszka Bober – przedstawiciel firmy EVERRIS ICL Polska. Spotkanie było również okazją do zapoznania się z „Programem Poprawy Jakości Warzyw” ustalonym przez firmę Arysta LifeScience, który omówił mgr inż. Krzysztof Joachim.
  Podczas szkolenia zaprezentowana została słuchaczom również bogata oferta wydawnicza ŁODR zs. w Bratoszewicach.
 
 
Ewa Szewczyk
                                                                                                                                     Fot.: Tomasz Liska
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek